:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: การจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation : CI ประจำตำบลแงง

23 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 23 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแงง ได้จัดประชุมเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation : CI

ประจำตำบลแงง 2 แห่ง คือ 1.โรงเรียนบ้านพาน 2.โรงเรียนบ้านดอนมูล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงง ร่วมกับ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแงง อสม. และสาธารณสุขอำเภอปัว นำโดยหัวหน้า อัชฌาวัฒน์ สมบัติ และ ดร.อิสระภาพ มาเรือน

มาเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ แนะนำการดำเนินการจัดตั้งและขั้นตอนการดำเนินงาน

 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร