:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

25 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7

และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 และวันที่ 25 มีนาคม 2565


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร