:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: โครงการประเพณีการะวะผู้สูงอายุตำบลแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 20 เมษายน 2565 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแงง

ได้จัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีการะวะผู้สูงอายุตำบลแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และเป็นการแสดงความเคารพผู้อาวุฒิโส และผู้ที่ประกอบคุณงามความดี

และคุณประโยชน์ต่อสังคม เป็นการเชิญชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแงง ซึ่งนำโดยนายกประดุน โนจิตร

และคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา สมาชิกสภา อบต.แงง และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร