:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลแงง ประจำปี 2565

16 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

เนื่องจากตำบลแงงได้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจากผลกระทบพายุมู่หลานเมื่อวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลแงง นำโดยนายกนายประดุน โนจิตร พร้อมด้วย อำเภอปัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา

ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขึ้น โดยให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม 

โดยขอรับบริจาคการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น อำเภอปัว หน่วย นพค.31

มูลนิธิประชาราฏร์ กิ่งกาชาดอำเภอปัว วิทยาเทคนิคปัว รพ.สต.แงง สภ.ปัว ธกส.สาขาปัว ภาคเอกชน เช่น ร้านนฤดี สส.ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์

คุณดร งามธุระ นางดอกรัก วังคะออม วัดบ้านนาวงค์ คุณจิรัพธนิพ คุณสุภาวรรณ นายก อบต.วรนคร คุณบุญธง มีบุญ ส.อบต.นาวงค์

คุณปณชัย อินสองใจ คุณนุดารัตน์ ชัยประเสริฐ ผอ.การศึกษา อบต.แงง คุณสรุศักดิ์ คุณนิตยา สีถิ่น  สจ.แดน จิตอารี ฯลฯ

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแงง ขอขอบคุณผู้ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร