:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน หมู่ 1 - 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

18 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแงง นำโดยนายประดุน โนจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงง

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักพัฒนาชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แงง ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา

กลุ่มอาชีพชุมชน หมู่ที่ 1 - 7 (กิจกรรมฝึกอบรมทำดอกไม้ประดิษฐ์) ตำบลแง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กศน.อำเภอปัว กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มอาชีพ แม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไปในตำบลแงง จำนวน 30 คน 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร