:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

8 ก.พ. 2564

รายละเอียด: โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแงง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร