:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: โครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงเสาหลักเมืองแงง 2565

16 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 16 เมษายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแงง ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแงง

ประชาชน และผู้นำทางด้านศาสนา ได้ร่วมกันทำโครงการประเพณีท้องถิ่น บวงสรวงเสาหลักเมืองแงง

เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม ของคนในตำบลแงง โดยมีนายประดุน โนจิตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงง เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร