:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติในพื้นที่ตำบลแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแงง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรปัว และ อำเภอปัว

ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติในพื้นที่ตำบลแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน จัดขึ้นที่หอประชุมประจำหมู่บ้านพาน หมู่ที่ 4 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน

ซึ่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแงง ได้รับการสนับสนุงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแงง โดยมีนายกประดุน โนจิตร เป็นประธานกองทุนฯ

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร