:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน อย่างครบวงจร

24 มิ.ย. 2564

รายละเอียด: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน อย่างครบวงจร (กลุ่มพืชทางเลือก:หม่อนผลสด โกโก้ กล้วย มะม่วงหิมพานต์ ส้ม มะม่วงและ กาแฟ) กิจกรรมย่อย พัฒนาความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (ในพืชทางเลือกและปศุสัตว์) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 3 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร