:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ติดต่อเรา

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแงง
เลขที่  219 หมู่ 2 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  55120
โทรศัพท์ 054-719864  โทรสาร 054-719865
E-mail : tambolngang219@gmail.com
Website : www.tambolngang.go.th
Socail Network : Faceboook : อบต.แงง อ.ปัว น่าน

 

สายด่วนผู้บริหาร

1.นายประดุน โนจิตร นายก อบต.แงง มือถือ 081-0290297

         2.นายมณเทียน ไชยยะ รองนายก อบต.แงง มือถือ 095-3248072

      3.นางทิพรัตน์ วังแสง รองนายก อบต.แงง มือถือ 083-3184493

              4.นายอนุวัตร มีบุญ เลขานุการ นายก อบต.แงง มือถือ 083-5743898

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแงง

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น