ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

ภาพกิจกรรม2

โครงการรณรงค์กำจัดขยะชุมชนตำบลแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแงง 

 

 

 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 5 สิงหาคม 2563

 

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแงง นำโดย นายบุญเย็น ไชยยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงง ประธานสภา สมาชิก พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อสม. รพ.สต.แงง ได้ร่วมกิจกรรม Big cleaning day เก็บขยะสองข้างทางในพื้นที่ตำบลแงงทั้ง
7 หมู่บ้าน

 

โครงการเกษตรอินทรีย์ 2563

 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชนและประชาชนตำบลแงง ประจำงบประมาณ 2563
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองแงง ตำบลแงง อำเภออปัว
จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลแงง

กิจกรรมสภากาแฟ อบต.แงง วันที่ 5 ตุลาคม 2563โครงการทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแงง
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแงง Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

เข้าสู่ระบบ

คู่มือประชาชน

งานกิจการสภา