ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562
(พริกแกงสมุนไพร น้ำพริกไทย) วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

 

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

เข้าสู่ระบบ

สำหรับเจ้าหน้าที่