ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

โครงการอบรมส่งเสริม/สนับสนุน พัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562
(สานเส้นพลาสติก) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแงง
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่่วนตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

เข้าสู่ระบบ

สำหรับเจ้าหน้าที่