ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกท่าน เชิญร่วมกิจกรรมถนนสะอาดปราศจากขยะ
ในวันที่ 27 ม.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ อบต.แงง แต่งกายชุดจิตอาสา (เสื้อสีเหลือง)
โดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ

 

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

เข้าสู่ระบบ

คู่มือประชาชน