ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

กิจกรรมเก็บขยะ ครั้งที่ 3
วันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแงง พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชน กองกำลังจิตอาสา ชมรมทหารผ่านศึกตำบลแงง พนักงานเจ้าหน้าที่
ดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด big cleaning day
ตั้งแต่สะพานบ้านท่าล้อถึงบ้านหัวเมือง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญ
และให้ความร่วมมือค่ะ

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

เข้าสู่ระบบ

คู่มือประชาชน