ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

วันที่ 5 มีนาคม 2564 อบต.แงง ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลแงง ขึ้น ณ
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายูตำบลแงง บ้านพานหมู่ที่4 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ
ให้การสนับสนุนมากมาย

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

เข้าสู่ระบบ

คู่มือประชาชน

งานกิจการสภา