ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

ตลอดทั้งสัปดาห์กับภารกิจหน้าที่ ในการดำเนินการล้างทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อ ตลาด
ชุมชนและหอประชุมหมู่บ้าน  และครัวเรือนที่มีความเสี่ยง ณ บ้านพาน ม.๔  เพื่อสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ขอร่วมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการฟันฝ่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019   


Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

เข้าสู่ระบบ

คู่มือประชาชน

งานกิจการสภา