:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865
กองช่าง
นายสุชาติ หาญยุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-2858728
นายสามารถ ขระเขื่อน
นายช่างไฟฟ้า
.
นายชาตรี อินสองใจ
นายช่างโยธา
นายธนกฤต สิทธิ
พนักงานสูบน้ำ
.
นายสวัสดิ์ สมมุติ
พนักงานสูบน้ำ
.
นายธนัญชัย สมมุติ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
.
นางสาวลักษณา ลัทธกาญจน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ