:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายอินเขียน ยาอุด
กำนันตำบลแงง บ้านพาน หมู่ที่ 4
โทร 089-2135229
นายพงษ์ศักดิ์์ เตชะนันท์
ผู้ใหญ่บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1
โทร 089-8384018
นายประยนต์ อินต๊ะกัน
ผู้ใหญ่บ้านล่าล้อ หมู่ที่ 2
โทร 081-0255771
นายโสภณ โนจิตร
ผู้ใหญ่บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 3
โทร 085-2121671
นายปรีชา พรมวังขวา
ผู้ใหญ่บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5
โทร 088-2675957
นายประยุงศักดิ์ วังสาร
ผู้ใหญ่บ้านดอนมูล หมู่ที่ 6
โทร 083-1525573
นางนิยดา กิตติกสานต์
ผู้ใหญ่บ้านใหม่ไชยมงคล หมู่ที่ 7
โทร 062-5526288