:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางขวัญจิต ถาวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ